Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2005-11-01 Styrelsemöte Kristianstad 4-5 oktober 2005
Det senaste styrelsemötet hölls i Kristianstad den 4-5 oktober 2005.
Johan Andersson, Swedish Meats, inbjöd oss till lunch och därefter förevisades Kristianstad slakteri och här följer några av de punkter som vi hade på dagordningen.
2005-10-05 Intressant rapportering på EPSPA-mötet 2005
EPSPA (European Pig Selection and Production Association) höll sitt årliga möte i Prag i Tjeckien den 31 augusti till 2 september 2005. Sedan några år tillbaka är Per-Inge Pålsson ordförande i organisationen.
2005-10-05 Pernilla Ström samhällsdebattör 'Ni måste protestera'
Vi i Skånes grisproducenter avslutade vår seminarierunda angående tillväxt inom grisproduktionen med ett sommarmöte på Yllan i Kristianstad den 27/6.
Ämne: Branschstrukturer.
2005-10-05 Skånska grisproducenter vill bygga ut!
Efter sommarmötet går nu vår 'tillväxtoffensiv' in i en ny fas. Vi har under sommaren tillsammans med LRF skickat ut en enkät till samtliga deltagare på våra möten.
2005-09-30 Lågpris eller mervärden?
Det hettade till i debatten när företrädare för ICA och COOP hävdade att man inte får information om de svenska mervärdena. Ungefär samtidigt hävdas i en rapport att detaljhandeln är en mycket lönsam bransch. Dessutom kan man läsa att lågpriskedjorna Liedl och Netto går med förlust. Detta ger upphov till ett antal funderingar:
2005-09-24 Djurskyddsföreskrifterna ses över
Yttrande inlämnat

Den 16 september lämnade Sveriges Grisproducenter m fl in sitt yttrande till Djurskyddsmyndigheten avseende pågående översyn av djurskyddsföreskrifterna.
2005-09-24 Synpunkter på föreskrifter - Gris
Sammanfattning
En särskild arbetsgrupp har gått igenom Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket mm, DFS 2004:17 Saknr L 100 utifrån djurslaget gris. De synpunkter vi för fram grundar vi på vetenskaplig litteratur och beprövad erfarenhet hos veterinärer, rådgivare, lantbrukare och djurskötare. Vid genomgången av föreskrifterna finner vi att det är just för grisningsboxen som behovet av förändring av föreskrifterna är störst. De detaljförändringar vi kommer att peka på är nödvändiga att genomföra, i huvudsak för att förbättra hygienen. God hygien och goda uppfödningssystem är en grundförutsättning för friska grisar och god djurvälfärd.
2005-08-31 Hur högt ska man sikta?
Lars Hultström, ordförande i Sveriges Grisproducenter, uttryckte tidigt att han i och med Djurskyddsmyndighetens aviserade översyn av föreskrifterna hoppades kunna få gehör för några viktiga och enligt honom helt nödvändiga förändringar som rör grisuppfödningen. Dessa handlar som bekant framför allt om L 100:ans detaljregleringar av grisningsboxen; om den välkända (ökända) 2-meters cirkeln för suggan, om andelen spalt och om spaltöppningar.
2005-08-01 Årets medarbetare Sara Hultén: 'Det är viktigt att vi är positiva'
2005 års stipendiat som Årets medarbetare är Sara Hultén. Sara fick priset på Sveriges Grisproducenters årsstämma och i denna intervju får du veta mer om Sara Hultén. Vi säger också stort GRATTIS till Sara!
2005-08-01 Årsmöte med Sveriges Livsvinsproducenter
- Det gångna året har karakteriserats av turerna fram och tillbaka kring avelssamarbetet i Norden. Vi hoppas att det nu går framåt.
2005-08-01 Kärna bäst och slutar på toppen
2005-06-27 Fint flyt på stämman
Hallands Grisproducenter bjöd in till årsstämma 2005 för hela Sveriges Grisproducenter under temat 'Stämman med flyt'.
Målsättningen infriades och de cirka 200 deltagarna, varav cirka två tredjedelar var producenter, kunde förena nytta med mycket nöje.
Fullt ut, fint flyt, helt enkelt.
2005-06-27 Gris wannabe
Gris wannabe; det är ett vildsvin som vill in i den svenska grishagen - för där är det ju så bra.
2005-06-27 Ta ut 65 db på marknaden? Glöm det!
Lars Hultström versus Ann-Christin Nykvist

Som värsta sortens skjutjärnsjournalist äntrade Lars Hultström scenen. Svarande var till stämman inbjudne jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Diskussionen utvecklade sig dock till mer av ett samtal om höga svenska produktionskostnader, minskande svensk grisproduktion och möjligheterna med svenska mervärden.
Vi refererar här diskussionen i korthet tillsammans med en del av vad jordbruksministern sa i sitt anförande inför stämmodeltagarna.
Redaktionen betonar att man i nedanstående text med citerade stycken, har tagit sig friheten att fritt korta ner och tolka de båda kontrahenternas påståenden under debatten.
2005-06-27 'Jag och LRF kommer att ge järnet för svensk grisproduktion'
Temat för Lars-Göran Petterssons anförande vid Sveriges Grisproducenters stämma den 14 juni 2005 var: 'Vad kan LRF göra för svensk grisproduktion'.
Vi återger här Petterssons anförande i sin helhet.
2005-06-10 Cedergrisen - årets grisföretagare
'Cedergrisen' med Christer och Martin Ceder, har korats till Årets Grisföretagare 2005
'Här bjuds grisar och människor ett gott liv'

Nu har familjen Ceder fått ytterligare ett bevis på att de är duktiga att ta hand om sina grisar. Martin och pappa Christer Ceder har nämligen utsetts till Årets Grisföretagare 2005.
Men skälet till utmärkelsen är inte bara att de månar om sina djur, familjen Ceder håller också gården öppen för besökare och alla tycks stortrivas på denna östgötska gård.
2005-06-10 Restaurang- och konferenspolicy Min Mat
Opinionsbildning sker både i det stora och i det lilla. Alla vi som brinner för och jobbar med de svenska råvarorna bör fråga om råvarornas ursprung vid varje givet tillfälle - att vi lever som vi lär blir extra viktigt när vi agerar inom vår profession, till exempel när vi bokar restaurangbesök, konferenser och liknande. Det ska framgå innan vi bokar att en avgörande fråga för oss är maten.
2005-05-30 Välkommen till Skånes Grisproducenters Sommarträff!
Dags för sommarmöte!
på Yllan i Kristianstad den 27 juni
2005-05-30 Sommar möte med Skaraborgs Grisproducenter
Inbjudan till sommarmöte måndagen den 20 juni.
Vi vill hälsa dig välkommen till en Grisdag för att delge det senaste som är på gång i branschen, samt ge en lägesrapport från Skaraborgs Grisproducenters projekt: 'Konkurrenskraftig grisproduktion i Skaraborg'
2005-05-30 Årsstämma 2005 - Välkommen till stämman med flyt
Vi har valt att visa upp Halland från sjösidan. Som vi hallänningar ser det, får ni därmed se Sverige från sin bästa sida, framsidan.
Värt att nämna är att vi hallänningar är av segt virke, vi lever längst i Sverige. Landskapet är egentligen ett Sverige i minatyr, med åker, skog och hav och vi talar faktiskt många olika dialekter i vårt förhållandevis lilla län. Dessutom vet du väl, att vi förutom att vi är duktiga på lantbruk också är ett stort turistlän.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »