Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2006-05-03 Peter Johansson SLP 'De nya marknaderna finns i vår närhet'
I samband med Hallands Grisproducenters årsmöte den 27 mars var Peter Johansson, SLP, inbjuden för att informera om grisproducentens och grisslaktens framtid i Sverige.
2006-05-03 Blekinge och Skåne går samman
Rapport från stämma med årsmöte och seminarium i Skåne.

Exakt på årsdagen från föregående år, hade Skånes Grisproducenter sitt årsmöte den 16 februari på Alnarp.
Temat för det efterföljande seminariet var 'Vad krävs av framtidens grisföretagare?'
2006-04-27 Gödseltider - ta hänsyn till dina grannar!
Sveriges Grisproducenter har tagit fram ett formulär för information till dina grannar om din spridning av gödsel. Tänk på att kommunikationen med grannarna är viktig!
2006-04-03 Styrelsemöte Vallrum 28 februari 2006
Mötet hölls hemma hos Jan Vallgårda, ett trevligt avbrott från tråkiga möteslokaler. Föreningens revisorer var på plats. Tillsammans diskuterades revisorerna och styrelsen de frågor som uppstått under revision.
2006-03-24 Stämmotidningen Vadstena 2006
Dags för årets händelse i Grissverige. Den 15-16 juni 2006 hålls årsstämman för Sveriges Grisproducenter i Vadstena. Arrangör är Östergötlands Grisproducenter och alla i inom svensk grisproduktion har att se fram emot en ett par trevliga och nyttiga dagar.
2006-02-28 Dags för årets grisföretagare
Årets Grisföretagare utses av Sveriges Grisproducenter och prisceremonin för Årets Grisföretagare 2006 sker vid årsstämman i Vadstena den 15-16 juni.
2006-02-10 Avräkningspriset
Det är alltid en rysare vad som sker med avräkningspriset efter jul. Av tradition sjunker alltid priset och marknadssituationen brukar förvärras drastiskt, inte minst för skinkan som betyder mycket för avräkningspriset. Hittills har priset gått ner 80 öre (SM's notering) vilket är mindre än normalt. Priset på de olika marknaderna inom EU åker jojo som aldrig förr. Efter jul kraftigt ner för att sedan repa sig ordentligt. Förmodligen får vi finna oss i en allt mer turbulent prissättning. Fågelinfluensan i Asien, mul- och klövsjuka i Brasilien mm påverkar prisbilden på ett oförutsägbart sätt.
2006-02-01 Välkomna till stämma 2006 i Vadstena
Östergötlands grisproducenter hälsar alla inom grisnäringen varmt välkommna till Sveriges Grisproducenters årsstämma på Vadstena slott den 15-16 juni 2006. Det kommer att bli två dagar med intressanta föredrag, 'heta' stämmoförhandlingar, god mat, dans och många glada skratt.
2006-01-30 Skaraborgs Godaste Julskinka 2005
Den 5 december genomförde Skaraborgs Grisproducenter tillsammans med LRF - Skaraborg 2005 års julskinkeprovning. Lokala slakt- och charkuteriföretag bjöds in för att kämpa om titeln 'Skaraborgs godaste julskinka 2005'.
2006-01-30 Projektredovisning i Skaraborg, 2005-12-05
Grisproducenterna i Skaraborg samlade ett 50-tal intresserade grisföretagare då redovisningar och resultat från Grisproducenternas projektgrupper 2005 presenterades. Och inte minst- hur går vi vidare och vilka grupper är intressanta för er?
2006-01-02 Rapport från styrelse- och stiftelsemöte den 8 dec. 2005
Sveriges Grisproducenters senaste styrelsemöte hölls i Stockholm den 8 december. På förmid-dagen träffades styrelsen och eftermiddagen ägnades åt forskningsstiftelsen. De olika frågeställningar som togs upp redovisas här:
2006-01-02 UPPROP - Märkning av grisar
Reglerna för märkning och journalföring av grisar ligger från och med 2005 i tvärvillkoren. Detta kan innebära avdrag på gårdsstödet, om inte villkoren är uppfyllda.
2005-12-30 Lämna in ditt Medborgarförslag
Karin Hilmér berättade vid Ordförandekonferensen om den uppmärksamhet som hennes Medborgarförslag har fått i Mellerud. Dialogen med kommunen och politikerna är igång. Detta är värt att ta efter för alla och envar!
2005-12-06 Här hamnar pengarna
Media såsom dagstidningar och TV/Radio har vid upprepade tillfällen intresserat sig för matens ursprung och produkternas märkning. Den 25 november var Lars Hultström, Sveriges Grisproducenter i TV 4, i butik i debatt om ursprung och märkning.
2005-12-06 Herningresa med Nätverk 25+
Blir lite sen som vanligt, varför är det så svårt att passa tiden? Väl på bussen går Gunnar igenom programmet, det har blivit lite sista minuten ändringar.
Men nu kan resan börja!
2005-12-05 'Ett företag måste utvecklas annars blir man omkörd och överkörd'
det säger Karl-Fredrik Klinker, grisproducent.

Genom ett samarbete mellan LRF Halland och Hallands Grisproducenter samlades ett 60-tal halländska grisuppfödare 26/10 på Björnhults golf-bana i Morup, till den första av ett antal temadagar för att finna lösningar och skapa möjlig-heter för ökad lönsamhet och tillväxt inom halländsk grisproduktion.
Erik Karlsson, Hallands Grisproducenter, rapporterar.
2005-12-05 Ordförandekonferens 22-23 december 2005
Vid Sveriges Grisproducenters ordförandekonferens i Mullsjö, november 2005, berättade Margareta Åberg Anders-son om projektet Lönsamt Grisföretagande där hela branschen sluter upp kring grisproduktionen. LRF och Sveriges Grisproducenter och alla viktiga branschföretag jobbar intensivt tillsammans för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av grisproduktionen. LRFs vision år 2010 är att de gröna näringarna ha intagit en tätplats för lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft och för att nå dit behöver mycket ske. Inte minst inom grisproduktionen.
2005-12-05 Dags för Bondeföretagaren med knorr
Lönsamt Grisföretagande är projektet för ökad lönsamhet. Med ökad lönsamhet kommer också tillväxten. På gårdsnivå och för svensk grisnä-ring som helhet.
Vid ordförandekonferensen för Sveriges Grisproducenter den 22-23 november 2005, med representanter för de lokala föreningarna, diskuterades dagsläge och framtidsmöjligheter för grisnäringen.
Är månne tiden kommen för Bondeföretagaren med knorr?
2005-11-07 'I dag är jag glad att jag satsade'
Sven-Olof Nilsson byggde trots motgångar
Att det finns skånska lantbrukare och grisproducenter som funderar på att utveckla sina företag med satsning på grisar framgick i Skånerutan i förra numret av denna tidning. Ordföranden Håkan Magnusson berättade också om 'tillväxt-offensivens' nya fas.
Här får vi möjliget att ta del av verkligheten. Sven-Ove Nilssons vedermödor men också defintiva tillfredsställelse över att han valde att satsa. Ta även del av Sven-Oves avslutande råd.
2005-11-01 Kraftsamling för Gris
Visst är det väl så att när man är på gång att göra en förändring i sin tillvaro, vare sig det är privat eller i företagandet, så behövs den där lilla extra kicken för att ta första steget. Man har goda vänner omkring sig som påverkar med glada tillrop eller idéer för det steg man ska ta, tex köpa en ny bil, börja motionera, göra en resa osv. När det gäller det egna grisföretagandet är vi övertygade om att det fungerar på samma sätt.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »