Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2009-08-16 Löderups Gris visar nya stallbyggen
Löderups Gris visar nya stallbyggen visar sin pågående nybyggnation av svinstallar för 336 suggor integrerad produktion med serostatus på Södergård i Löderup måndagen den 24 augusti 2009.
2009-07-24 Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) (f.d. svininfluensa)
Som grisproducent kan du komma att få frågor om influensa A(H1N1), dels på grund av det envisa namnet (”svininfluensa”), dels för att grisar kan smittas. Här följer information som "Frågor och Svar". Bland annat om hur du ska skydda dig själv och dina grisar. (23 juli/3 aug 2009)
2009-07-22 TV om Laholms upphandling av mat
Nyhetsprogrammet Aktuellt i TV 2 uppmärksammade den 19 juli 2009 upphandlingen av mat i Laholms kommun. I inslaget berättade grisföretagaren Per Karlsson om det orimliga i att stat, kommun och landsting köper in mat som inte är producerad enligt svensk djurskyddslag. Laholms kommun tycks ha förstått problematiken.
2009-07-06 Smärtlindring ett första steg
Sveriges Grisföretagare har under senaste året tillsammans med LRF och Svenska Djurhälsovården noggrant utrett kastrationsfrågan. Vi ser smärtlindring som ett första steg mot en lösning av problematiken och Svenska Djurhälsovården kommer att tillsammans med SLU att genomföra försök på metoden. Sveriges Grisföretagare ser dock positivt på Veterinär Erik Lindahls initiativ med smärtlindring. Vi vill producera grisar på minst samma djuromsorgsnivå som våra konkurrenter.
2009-06-26 Gudmundsgården – Årets Grisföretagare 2009
Årets Grisföretagare 2009 är Ralf och Sabine Tebaay på halländska Gudmundsgården. Med en årlig slakt av 1 300 grisar och i butiken 60 egna ekologiska produkter inom kött och chark vinner de ständigt fler konsumenters förtroende. Försäljning sker i gårdsbutiken på Gudmundsgården, i en butik i Halmstad och på torget i Varberg.
2009-06-26 Årets Medarbetare Theresa Salwén
Theresa Salwén tilldelades priset Årets Medarbetare 2009 vid stämman för Sveriges Grisföretagare i Karlstad. Bakom priset står Sveriges Grisföretagare och tidningen Svensk Gris med knorr.
2009-06-16 Spännande årsstämma med Sveriges Grisföretagare
I dag den 16 juni 2009 inleder Sveriges Grisföretagare sin tvådagsstämma i Karlstad. Den senaste tidens uppmärksamhet kring de olika djurskyddslagstiftningarna mellan Sverige och Danmark samt övriga EU har visat på stora skillnader för grisarnas välfärd. Svenska grisar är frigående med tillgång till halm och med knorr på svansen. Debatten har visat på vikten av att behålla och vidareutveckla svensk grisproduktion till nytta för den svenska konsumenten.
2009-05-27 Grillarens dilemma – i Magasinet Filter
Vad väljer du när du står i mataffären och vad finns bakom produkten? Ett sätt att få veta mer är att läsa senaste numret av Magasinet Filter.
2009-05-27 Engagerade grisbönder och djurskyddslagen ger svenska grisar en unik miljö
Svenska grisar har tillgång till större utrymmen, mer halm och bättre möjligheter till naturligt beteende än grisar i andra länder. Detta är konkreta faktorer som visar att det finns väsentliga skillnader mellan hur grisar har det i Sverige och till exempel Danmark. – Vi är stolta över att vi har kommit så långt med djuromsorgen och djurhälsan hos våra grisar ute på gårdarna, Annika Bergman, ordförande för Sveriges Grisföretagare.
2009-05-26 Dansk grisuppfödning kraftigt kritiserad
Danska grisar blir slagna i samband med att de transporteras till slakt. Suggorna står i boxar så trånga att de endast kan stå rakt upp eller lägga sig ner. Var femte sugga har bogsår som ofta blir till varbölder. Svansarna kuperas och det saknas halm. Dessa för folk i grisnäringen kända fakta om dansk grisproduktion presenterades nyligen – äntligen – även för den breda svenska allmänheten i ett rejält reportage i radions Nyhetsmorgon i P1 följt av studiosamtal.
2009-05-15 Förvirrande siffror
I förra veckan presenterade LRF Konsult sin kvartalsrapport om tillståndet i lantbruket. Grisnäringen lyftes fram som det positiva exemplet vilket känns bra men ändå klart upphaussat. Rapporten såväl som ATL:s rapportering behöver kommenteras. Det skriver Annika Bergman i detta inlägg.
2009-04-29 Hela stämmoprogrammet, anmälan och allt du bör veta!
Stämman för Sveriges Grisföretagare hålls den 16-17 juni 2009 i Karlstad. Arrangör är Värmlands Grisföretagare. Här presenteras program med seminarier, stämma och Speakers Corner. Dessutom anmälan, boende samt en lista på utställare och sponsorer.
2009-04-01 Dags att nominera till priset som Årets Medarbetare
Priset Årets Medarbetare inom svensk grisproduktion delas ut vid årsstämman för Sveriges Grisföretagare. Stämman hålls i år den 17 juni 2009 i Karlstad. 2008 års pristagare som Årets Medarbetare var Iris Alexandersson, Holmsbergs gård.
2009-03-31 Dags rikta blickarna mot stämman i Karlstad
Förberedelserna är i full gång ... Med temat “Mat och miljö i ett globalt perspektiv” pågår ett intensivt arbete inför årets stämma med Sveriges Grisföretagare. Datum är 16-18 juni och platsen är Universitetet i Karlstad. Arrangör är Värmlands Grisproducenter.
2009-03-13 Danska galtar in i Sverige
Sveriges Grisföretagare ser positivt på det avtal som förra veckan signerades mellan Nordic Genetics och Norsvin, vi hoppas nu på en långsiktig kraftsamling och arbetsro i avelsfrågan. Vi beklagar att en under många år utebliven svensk avelssatsning satt oss i en situation där vi kan ha tappat konkurrenskraft. Det finns goda skäl till att det genetiska arbetet bör bedrivas konsekvent och framåtsyftande för svenska grisföretagare, vi lever i öppen konkurrens från omvärlden.
2009-02-23 Skrivelse rörande ev. förslag om att förbjuda stallgödselspridning på fosforklass V- jordar
Sveriges Grisföretagare har fått kännedom om att det på SJV pågår en utredning där en av flera åtgärder som diskuteras är ett möjligt förbud mot att sprida stallgödsel på jordar med fosforklass V. Med anledning av detta vill vi från Sveriges Grisföretagare ge ett antal synpunkter i frågan och också finna en möjlighet att träffa utredarna för en fördjupad diskussion.
2009-01-29 Offentliga Sverige följer inte svenska djurskyddslagar
Sveriges Grisföretagare uppmanar det offentliga Sverige att se över köttupphandlingen ur djurvälfärdssynpunkt och Sveriges riksdag att lagstifta om ursprungsmärkning av griskött, charkprodukter och färdigrätter. Det skriver Annika Bergman i detta debattinlägg efter Jordbruksverkets rapport "Merbetalningar för kött – var hamnar de?".
2009-01-21 Svenska Pig bildar bolag
För att bli ett ännu starkare stöd inom svensk grisproduktion storsatsar Svenska Pig och bildar bolag – med mer resurser och ny vd
2009-01-08 Nya tag med Sveriges Grisföretagares årsstämma – Vad tycker Du?
Inom Sveriges Grisföretagare diskuteras just nu hur föreningens årsstämma kan utvecklas och bli ännu mer intressant för såväl medlemmar som hela grisnäringen. Var med och säg vad Du tycker!
2008-12-17 Unik svensk djurhållning ligger långt före
Med den svenska djurskyddslagen som grund har svenska grisar tillgång mer halm och strö, större ytor och en mer djurvänlig miljö än vad grisar i andra länder har. Uppgifter i Sveriges Radio om brister i tillsynen ändrar inte på dessa fakta.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »