Publicerad 2008-06-10

Gotlands Grisföretagare

 

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2004 och 2018)

Ordf
Mats Bondesson
Dune Dalhem 40
622 56 Salhem
0498-38140
E-post: mats.bondeson@telia.com

Sekr
Malena Andersen
Havdhem Gimbrings 403
623 41 Havdhem
Tel 070 894 49 93
E-post: malenasgrisar@gmail.com

Kassör

Maria Malmström
Sanda Bäckstäde 499
623 79 Klintehamn
Tel 070 208 97 60

Epost: maria.malmstrom@griskonsult.se